Privacyverklaring Roelofs agenturen

Roelofs agenturen kan persoongegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Roelofs agenturen, en /of om dat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Roelofs agenturen heeft verstrekt. Roelofs agenturen kan de volgende persoonsgegevens verwerken

Naam van de klant of aanvrager
Emailadres van de klant
Emailadres van de contactpersoon bij de klant
Telefoonnummer
Faxnummer
Factuuradres
Verzendadres
Bedrijfsnaam van de klant van de aanvrager
Kvk nummer
BTW nummer
Bankrekeningnummer

Noodzaak van het opslaan van bovenstaande gegevens

Roelofs agenturen verwerkt uw persoons- of bedrijfsgegevens om orders te kunnen verwerken, of te leveren, of offertes te kunnen uitbrengen, en/of om u schriftelijk( per email, fax en/ of per post)of telefonisch te kunnen bereiken indien dit voor de uitvoering van bovenstaande noodzakelijk is .

Deze gegevens kunnen op uw verzoek verwijdert worden stuur een email naar: .

Bewaarduur gegevens

Roelofs agenturen bewaart uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de realiseren, waarvoor hij uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van de gegevens

Roelofs agenturen verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In kaart brengen van het webbezoek en google analytics

Roelofs agenturen maakt geen gebruik van google analytics en gebruikt geen cookies op de site.
Wij delen geen gegevens met google Google adwords, Roelofs agenturen maakt gebruik van google adwords om onze naamsbekendheid en onze producten te promoten.
Roelofs agenturen maakt geen gebruik van de functie rapporten over demografische en interesse categorieën.
Wij doen niet aan remarketing
Wij importeren geen conversies uit adwords.
De gegevens van nieuwe klanten uit adwords verwerken wij om invulling te kunnen geven aan de tot stand gekomen overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen , dit kan door in te loggen op de website waar u de gegevens heeft ingevuld op het contactformulier. Daarnaast kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen . Roelofs agenturen zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Roelofs agenturen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Roelofs agenturen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Roelofs agenturen verzamelde ( persoons) gegevens, neem dan contact op met Roelofs agenturen op via , roelofs-obn.com is een website van Roelofs agenturen.

Roelofs agenturen is als volgt te bereiken:

Rolofs agenturen
Rosveld 6
7131 SW lichtenvoorde
telefoon 05444-373366
fax 0544-376345
email of
kvk nummer 08032816